Barnavårdscentral

BVC

Välkommen till Barnavårdscentralen!

Barnavårdscentralen (BVC) i Ytterby är till för alla barn mellan 0 och 6 år. Vår uppgift är att tillsammans med er föräldrar arbeta för att barnen får den hälsovård de behöver för att växa, utvecklas och må bra samt att ni föräldrar känner er trygga i ert föräldraskap.

Barnavårdcentralen hör till vårdcentralen Kusten Ytterby. Vi som arbetar på BVC är distriktssköterskor, barnsjuksköterskor samt specialistläkare i allmänmedicin. Vi har även nära samarbete med barnläkare, dietist, logoped samt mödra- och barnhälsovårdspsykolog.

Kvalitetsregister BHVQ

BVC har koppling till Svenska Barnhälsovårdsregistret (BHVQ). BHVQ är ett kvalitetsregister som samlar information för att utveckla barnhälsovården. Informationen sparas i ett register som heter BHVQ. Informationen om dig är hemlig och den kommer bara används till utveckling och forskning. Prata med din sjuksköterska på BVC om ni inte vill vara med i registret.  Mer information…

Vi har både Facebook och Instagram. 
Gilla oss och håll dig uppdaterad med vad vi gör!

Vår verksamhet

Vi på BVC arbetar enligt det svenska barnhälsovårdsprogrammet. Med oss kan man ta upp frågor som rör amning, mat, barnets sömn, utveckling, föräldraskap samt vad man gör om barnet skadar sig eller blir sjukt.

Vi arbetar förebyggande och kan tidigt upptäcka sjukdomar samt problem i utveckling, tillväxt eller beteende. 

Föräldragrupp

BVC erbjuder tillsammans med öppna förskolan, alla som går hos oss att delta på våra olika tematräffar om till exempel mat, sömn, olycksfall, infektioner med mera.

Samarbete

BVC har på Familjecentralen Fyren ett nära samarbete med öppna förskolans personal, kurator och pedagog, samt barnmorskorna på vår barnmorskemottagning.

Någon av oss BVC-sjuksköterskor försöker alltid vara tillgänglig för er då ni besöker öppna förskolan.

Övriga verksamheter hos vårdcentralen Kusten