Vår personal

Välkommen till oss på Familjecentralen Fyren!

Sara Wilsgaard

Barnsjuksköterska
BVC

Tina Walding

Barnsjuksköterska
BVC

Petra Jochens

Barnsjuksköterska
BVC

Sara Albertsson

Distriktssköterska 
BVC

Camilla Berntsson

Barnmorska
Barnmorskemottagning

Maria Gustafsson

Barnmorska
Barnmorskemottagning

Malin Johansson

Barnmorska
Barnmorskemottagning

Carina Wahlqvist

Pedagog / Samordnare
Öppna Förskolan
Familjecentralen Fyren

Miia Sennfors

Kurator
Öppna Förskolan
Familjecentralen Fyren