VÅR VERKSAMHET

Familjecentralen Fyren drivs av Vårdcentralen Kusten i samarbete med Närhälsan och Kungälvs Kommun

Om oss

Familjecentralen Fyren är en mötesplats i Ytterby för alla småbarnsfamiljer och blivande föräldrar i Kungälvs kommun. 

  • BVC är en del av Vårdcentralen Kusten Ytterby som ansvarar för Familjecentralen Fyren.
  • Barnmorskemottagningen är en del av Regionhälsan.
  • Öppna förskolan & föräldrarådgivningen är en del av Kungälvs kommun
  • ABC föräldragrupp, är en föräldrautbildning för dig som har barn mellan 3 och 6 år. Kontakt; Carina Wahlqvist tel: 0727- 414130

Mål

Vårt mål är att främja en god hälsa hos barn och föräldrar genom att

 

  • finnas tillgänglig som mötesplats,
  • stärka det sociala nätverket runt barnfamiljer,
  • skapa arbetsformer där barn och föräldrar är delaktiga,
  • erbjuda information, kunskap, rådgivning och stöd, enskilt och i grupp.  

Mottagningar

Barnavårdscentral

Barnavårdscentralen (BVC) i Ytterby är till för alla barn mellan 0 och 6 år.

Kontakt & öppettider…

Barnavårdscentralen är en del av Vårdcentralen Kusten Ytterby.

Barnmorskemottagning

Vi finns tillgängliga för mödravård, för samtal om preventivmedel och cellprovtagning med mera.

Kontakt & öppettider…

Barnmorskemottagningen är en del av Regionhälsan.

Öppna förskolan

Öppen förskola med pedagog och kurator, för alla som bor i Kungälvs kommun.

Öppettider – Öppna förskolan

Öppna förskolan är en del av Kungälvs kommun.

Föräldrarådgivning

Kuratorn på familjecentralen kan vid behov ge stöd till småbarnsföräldrar i form av enskilda samtal eller grupper. Kontakt & öppettider…

Kuratorn har tystnadsplikt och kontakten är kostnadsfri.

Vi har både Facebook och Instagram. 
Gilla oss och håll dig uppdaterad med vad vi gör!

Övriga verksamheter hos vårdcentralen Kusten