Föräldrarådgivning

Rådgivning, samtal och stöd till småbarnsföräldrar

Föräldrarådgivning för er med barn 0-6 år

Att vara småbarnsförälder innebär ett stort ansvar och kan ibland vara svårt. Kuratorn på familjecentralen kan ge stöd till exempel i form av enskilda samtal eller genom föräldragrupper. Du kan även få vägledning om vart du ska vända dig i olika situationer och stöd i kontakt med olika myndigheter.

Samtal kan ske både på Familjecentralen eller i form av hembesök.

Kuratorn har tystnadsplikt och kontakten är kostnadsfri. Det förs inga journalanteckningar och sker ingen annan registrering.

Kontakten med kuratorn kan handla om:

  • Stöd i föräldrarollen.
  • Någon att prata med vid frågor om föräldraskap eller livssituationen som förälder.
  • Relationsproblem.
  • Gränssättning och uppfostran.
  • Frågor om vart man ska vända sig i olika situationer.
  • Stöd i kontakten med olika myndigheter.
  • Anknytning.

Miia Sennfors, kurator
Telefon: 070-3061124
Mail: miia.sennfors@kungalv.se