Föräldrarådgivning

Rådgivning, samtal och stöd till småbarnsföräldrar

Föräldrarådgivning för er med barn 0-6 år

Att vara småbarnsförälder är ibland svårt. Kurator/föräldrarådgivare på familjecentralen kan ge stöd i form av enskilda samtal, genom föräldragrupper och vid behov gärna i samverkan med andra som finns runt ditt barn och din familj. Du kan som förälder även få stöd och vägledning i vart du kan vända dig i olika situationer.

Samtalen sker vanligast på familjecentralen men även hembesök är möjligt. 

Kuratorn har tystnadsplikt och kontakten är kostnadsfri. Det förs inga journalanteckningar. Kurator är anställd av Kungälvs kommun.

 

 

Kontakten med kurator kan handla om:

  • föräldrarollen och livet i familjen

  • föräldraskap och livssituation
  • relationer och samspel i familjen
  • barns beteende och utveckling

Miia Sennfors, kurator
Telefon: 070-3061124
Mail: miia.sennfors@kungalv.se