Föräldrarådgivning

Rådgivning, samtal och stöd till småbarnsföräldrar

Föräldrarådgivning

Kurator Miia Sennfors arbetar hos oss på Familjecentralen som kurator. Hennes roll är flexibel och anpassas efter varje familjs behov och situation, det kan vara allt från samtal till mer praktiskt stöd.

Att vara småbarnsförälder innebär ett stort ansvar och kan ibland vara svårt. Kuratorn på familjecentralen kan ge stöd till exempel i form av enskilda samtal eller genom föräldragrupper. Du kan även få vägledning om vart du ska vända dig i olika situationer och stöd i kontakt med olika myndigheter.

Samtal kan ske både på Familjecentralen eller i form av hembesök.

Kuratorn har tystnadsplikt och kontakten är kostnadsfri. Det förs inga journalanteckningar och sker ingen annan registrering.

Kontakten med kuratorn kan handla om:

  • Stöd i föräldrarollen.
  • Någon att prata med vid frågor om föräldraskap eller livssituationen som förälder.
  • Relationsproblem.
  • Gränssättning och uppfostran.
  • Frågor om vart man ska vända sig i olika situationer.
  • Stöd i kontakten med olika myndigheter.
  • Anknytning.

Miia Sennfors, kurator
Telefon: 070-3061124
Mail: miia.sennfors@kungalv.se